Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Święta Bożego Narodzenia w Samochodówce

ON z nieba znak  EMMANUEL przychodzi … już czas”


Boże Narodzenie skłania do zadumy nad historycznym i zbawczym wydarzeniem przyjścia na świat Syna Bożego. Objawiło nam ono nieskończoną miłość Boga ku ludziom, wpisując się w dzieje zbawienia. Gromadząc się jako społeczność Samochodówki przed świętami Bożego Narodzenia, pragniemy, by magia świąt pełnych radości, dobra, ciepła i serdeczności była zawsze obecna z każdym z nas, wypełniając także poszczególne dni 2017 roku.

W uroczystości opłatkowej wzięli udział zaproszeni goście – ks. Proboszcz Mariusz Nakonieczny, ks. Emil Chomontowski, emerytowani nauczyciele naszej szkoły na czele z Panem Dyrektorem Andrzejem Szpurą, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie.

Uroczystość przygotowali uczniowie z klas 2b, 2e, 2c, 3a pod kierunkiem Pani Magdaleny Kołtyś i Grażyny Flis. O oprawę muzyczną jasełek zatroszczyli się: Pani Anna Mazur i Pan Jacek Warakomski wraz z uczniami klas 1b, 1d, 2d, 3a. Tradycyjnie o odpowiednie nagłośnienie spotkania zadbał Pan Waldemar Niezabitowski i uczniowie z klasy 2b.

Grażyna Flis