Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został  ustanowiony przez Papieża Pawła  VI w roku 1967.

W tym dniu wspominany jest św. Franciszek Salezy – patron pisarzy i dziennikarzy.  

Pierwsze obchody Dnia  Środków Społecznego Przekazu odbyły się 7 maja 1967, ale na datę święta wybrano dzień 24 stycznia. W Kościele Katolickim tego dnia wspomina się właśnie  św. Franciszka Salezego, który w trakcie wypełniania misji apostolskiej wykorzystywał prasę oraz drukował i rozpowszechniał ulotki zawierające prawdy wiary katolickiej.

Czym są środki masowego przekazu?

To wszelkie sposoby komunikowania się o szerokim zasięgu –  telewizja, prasa, radio, Internet,  książka, kino czy plakat. Ich funkcją jest przekazywanie informacji lub wyjaśnianie zaistniałych sytuacji. Mają niezwykłą siłę oddziaływania na społeczeństwo. Często kształtują opinie społeczne i wpływają na podejmowanie decyzji przez społeczeństwo.