Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Stypendium ucznia klasy 3b Kamila Olszaka w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

Uczeń klasy 3b Kamil Olszak otrzymał stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 9 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Kamilowi gratulujemy pracowitości i zdolności i życzymy wielu sukcesów.