Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Piotra Lisiaka

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego. Stypendia premiera przyznawane są  uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen, a także tym, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, dyrektora generalnego LUW Agaty Gruli i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk odebrało w sumie 230 osób, w tym uczeń naszej szkoły – Piotr Lisiak

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.