Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Stypendia w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”