Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Stypendia w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

Uczniowie naszej Szkoły: Mateusz Borkowski, Piotr Jurecki, Łukasz Klimek oraz Mateusz Ślepaczuk otrzymali stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wszystkim stypendystom gratulujemy pracowitości, zdolności i życzymy wielu sukcesów.