Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Spotkanie klas 4a, 4b i 4c z przedstawicielami Policji

16 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, zorganizowane z inicjatywy Pana Artura Podolskiego. Naszymi gośćmi byli: podinspektor Leszek Kołudzki oraz młodszy aspirant Paweł Stalka.

W trakcie spotkania uczniom klas: 4b, 4c i 4e przedstawiono tematykę odpowiedzialności karnej osób pełnoletnich, zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz uzależnienia od narkotyków.