Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Spotkanie historyczne w Urzędzie Wojewódzkim

Dnia 25 września 2017 r. klasa 1a pod opieką Małgorzaty Goławskiej uczestniczyła  w spotkaniu historycznym „Zbawieni przez wroga – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów”, które miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja filmów „Obóz w Błudku” J. Hanasa i „Żuk – reportaż fabularyzowany o poruczniku Zygmuncie Wilczyńskim „Żuk” autorstwa B. Bender-Motyki. Uczniowie wysłuchali również prelekcji dr D. Roguta „Terror i sowieckie bagnety – państwo przeciwko Polakom” i prelekcji M. Krzysztofika „Żołnierze podziemni – poszukiwania żołnierzy powstania antykomunistycznego na Lubelszczyźnie, ofiar komunizmu”.

W spotkaniu uczestniczył również prezes IPN dr J. Szarek, który zaproponował młodzieży i zebranym, by wczuli się w sytuację Polaków, którzy po 5 latach walki o wolną Polskę dowiadywali się z propagandowych plakatów, że są „zaplutymi karłami reakcji”.

To spotkanie było interesującą lekcją historii i przybliżyło uczniom mało znane fakty z najnowszej historii naszego narodu.

M. Goławska