Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Specjalistyczne szkolenia techniczne dla nauczycieli – Podstawy diagnostyki układów elektrycznych

W dniu 16.10.2018 r. (wtorek) odbyło się specjalistyczne szkolenie techniczne dla nauczycieli z grupy nr 1 w obszarze diagnostyki układów elektronicznych występujących w samochodach na temat: „Podstawy diagnostyki układów elektrycznych”

W szkoleniu wzięli udział K. Mróz, A. Jaszuk, M. Branica, Z. Zagdański.

Szkolenie zrealizowane było w ramach projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” i odbyło się w odpowiednio wyposażonym Specjalistycznym Centrum Szkoleniowym Kępa Auto-Centrum Marek Kępa, Elżbieta Kępa sp. j. Organizatorem szkolenia była firma BETIS – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski z Radomia.

Szkolenie obejmowało:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki
  1. Napięcie, prąd, rezystancja, indukcyjność, pojemność, reaktancja, impedancja
  2. Źródła napięcia, prąd stały DC, prąd zmienny AC
  3. Oddziaływania prądu elektrycznego
  4. Przepisy bezpieczeństwa
 • Schematy połączeń elektrycznych
  1. Symbole
  2. Oznaczenia zacisków,
  3. Schematy ideowe,
  4. Schematy połączeniowe,
  5. Obwody elektryczne,
  6. Rodzaje zestyków,
  7. Praca na schematach elektrycznych, posługiwanie się symbolami graficznymi.
 • Posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi
  1. Rodzaje mierników (analogowe, cyfrowe)
  2. Oznaczenia multimetrów
  3. Zakresy pomiarowe
  4. Pomiar pośredni i bezpośredni
  5. Błędy pomiarowe
 • Elektrotechnika
  1. Prawa obwodów elektrycznych
  2. Straty energii, moc, rezystywność
  3. Połączenia (szeregowe, równoległe, mieszane) odbiorników elektrycznych
  4. Pasywne elementy obwodów ( Rezystory PTC/NTC, kondensatory, cewki,)
  5. Indukcja elektromagnetyczna (transformator, silniki elektryczne prądu stałego, silniki prądu zmiennego, sterowanie silników 3-fazowych, prądnice)
  6. Zjawisko Halla
 • Elementy elektroniki
  1. Półprzewodniki (dioda, dioda zenera, fotorezystor, tranzystor PNP/NPN, stabilizator napięcia)
  2. Dzielniki napięcia
  3. Układy logiczne
  4. Układy cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe
  5. Sygnały o zmiennym współczynniku wypełnienia
  6. Systemy binarne
 • Układy sterowania i regulacji
  1. Obwody regulacji
  2. Łańcuchy sterowania
  3. Układy regulacji otwarte i zamknięte – przykłady zastosowania w elektronice samochodowej.