Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ślubujemy…

5 października 2018 roku to ważny dzień dla naszej szkoły. To wtedy odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wzięli w niej udział uczniowie czterech klas Technikum Samochodowego i dwóch klas Branżowej Szkoły Samochodowej w Lublinie. Młodzież w odświętnych strojach stawiła się na sali gimnastycznej  B  o godzinie 9.00. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Pan Dyrektor Ryszard Morawski skierował kilka słów do nowych uczniów. Następnie zapoznali się oni z historią szkoły. Do uroczystego ślubowania wystąpili przedstawiciele poszczególnych klas i odczytano rotę. Uczniowie przyrzekali uczyć się pilnie i dbać o dobro szkoły.

W uroczystości brali udział nauczyciele, wychowawcy oraz kierownictwo szkoły i warsztatów szkolnych. Przedstawiciel klas pierwszych podziękował za przyjęcie do grona „samochodówki”, zapewnił, że nie zawiedzie pokładanych w nich nadziei. Nowych kolegów i koleżanki powitał przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

Uroczystość zakończono pamiątkowymi zdjęciami klas i wychowawców. Młodzież w tym dniu miała zajęcia integracyjne zamiast tradycyjnych lekcji.

Serdecznie witamy nowych uczniów i życzymy powodzenia w „samochodówce”.