Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ślubuję Ci, Szkoło…

5 października 2015 roku odbyła się szczególna uroczystość. Dla klas pierwszych TS i ZSZ data ta wiązać się będzie ze wspomnieniem momentu włączenia do społeczności Zespołu Szkół Samochodowych. Odtąd stają się pełnoprawnymi członkami wspólnoty uczniowskiej zobowiązanymi do realizowania słów składanego przyrzeczenia oraz wierności wartościom, o których mowa w Rocie ślubowania.

O znaczeniu uroczystości przypominał zebranym Dyrektor Ryszard Morawski. Uzupełnieniem treści przemówienia stał się rys historii ZSS ukazujący znaczenie placówki nie tylko w kształceniu kolejnych pokoleń dobrych fachowców w dziedzinie motoryzacji, ale również w kształtowaniu postawy obywatelskiej i moralnej naszych absolwentów.

Życzenia sukcesów w nauce, wzorowego zachowania oraz  gotowość niesienia pomocy i wsparcia pierwszoklasistom przez grono starszych kolegów wyraził przedstawiciel Samorządu – Dawid Kawerski (klasa 2c).

Po złożeniu przyrzeczenia na sztandar Szkoły uczniowie otrzymali od Dyrekcji, kierownictwa warsztatów identyfikatory z emblematem ZSS. Część nieoficjalną stanowiły spotkania integracyjne w zespołach klasowych.

K.D.