Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ślubowanie klas pierwszych

5 października 2016 roku w  Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem uczniowie Technikum Samochodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 złożyli przysięgę na sztandarze.

Słowa powitania jeszcze raz skierował do młodzieży Dyrektor Ryszard Morawski. Podkreślił znaczenie edukacji we współczesnym świecie i zapewnił, że wybrana przez uczniów szkoła stwarza możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a także, poprzez kształcenie ogólne zakończone egzaminem maturalnym, otwiera drogę do zdobywania wiedzy na uczelniach wyższych.

Ponad stuletnią historię Zespołu Szkół Samochodowych przedstawił zebranym Norbert Wojciechowski (klasa Ic). Znajomość sylwetki patrona oraz kolejnych etapów funkcjonowania szkoły uznać należy za ważny aspekt wspólnego kształtowania tożsamości uczniów „Samochodówki”.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego przemawiał Dawid Kawerski. Zapewnił pierwszoklasistów o otwartości i wsparciu ze strony społeczności szkolnej. Podziękowanie za życzliwe przyjęcie oraz organizację tej wyjątkowej dla najmłodszych uczniów uroczystości wygłosił Tomasz Wójtowicz (klasa Ic).

Po zakończeniu części oficjalnej wszystkie klasy pierwsze wykonały pamiątkowe zdjęcia, następnie uczestniczyły w zajęciach integracyjnych. Zespoły klasowe wykazały się w tym względzie kreatywnością: Ibz spędziła wspólnie czas w szkole, Ia i 1az zorganizowały zajęcia sportowe, Ib i Id przygotowały ognisko nad Zalewem Zemborzyckim, zaś  Ic i Ie udały się do hali sportowej, aby zagrać w paintball laserowy i bumperball. Wszystkie atrakcje pozostaną w pamięci uczestników, którym dostarczyły sporej dawki śmiechu i stanowiły źródło świetnej zabawy. Poniżej przedstawiamy relację z integracji klasowych

K.D