Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 3 października 2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie siedmiu klas pierwszych Technikum Samochodowego i czterech klas pierwszych Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia w Lublinie.
Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, kierownictwo warsztatów oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych zgromadzili się na sali gimnastycznej. Słowa powitania skierował do młodzieży Pan Dyrektor Ryszard Morawski. Podkreślił znaczenie edukacji we współczesnym świecie i zapewnił, że wybrana przez uczniów szkoła stwarza możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a także poprzez kształcenie ogólne zakończone egzaminem maturalnym otwiera drogę do zdobywania wiedzy na uczelniach wyższych. Przypomniał uczniom o pilnej nauce i o tym by swoim zachowaniem i nauką przynosili chwałę i chlubę szkole.
Ponad stuletnią historię Zespołu Szkół Samochodowych przybliżyli zebranym uczniowie klasy 1Cp.
Po powitaniu prowadzący uroczystość wydał komendę: „Baczność! Poczet sztandarowy do ślubowania – wystąp! Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp!”. Po komendzie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po zakończeniu części oficjalnej wszystkie klasy pierwsze wykonały pamiątkowe zdjęcia.

Po ślubowaniu uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Zespoły klasowe wykazały się w tym względzie kreatywnością. Wszystkie atrakcje pozostaną w pamięci uczestników, które dostarczyły sporą dawkę śmiechu i stanowiły źródło świetnej zabawy.

Ł.M.