Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 18 października 2017 r. w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie czterech klas pierwszych Technikum Samochodowego i dwóch klas pierwszych Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia w Lublinie.

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, kierownictwo warsztatów oraz dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych zgromadzili się na sali gimnastycznej. Uroczystość ślubowania rozpoczął Mateusz Borkowski z klasy 3b Technikum Samochodowego.

Na rozpoczęcie uroczystości wprowadzono sztandar, odśpiewano hymn państwowy. O zabranie głosu został poproszony pan dyrektor Ryszard Morawski, który przywitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Przypomniał uczniom o pilnej nauce, i o tym, by swoim zachowaniem i nauką przynosili chwałę i chlubę szkole. Po wystąpieniu pana dyrektora uczeń z klasy ld Technikum Samochodowego, Robert Mazurek, przeczytał historię Zespołu Szkół Samochodowych. Następnie prowadzący uroczystość wydał komendę: „Całość baczność! Poczet sztandarowy do ślubowania – wystąp! Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp!”. Po komendzie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tekst ślubowania przeczytał Paweł Czarski z klasy ld. Po złożeniu ślubowania i wstąpieniu przedstawicieli klas do szeregów głos zabrał uczeń z klasy la, Rafał Gmitrowicz. Podziękował wszystkim za serdeczne i miłe przyjęcie ich do społeczności „Samochodówki” . Obiecał również, że nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

Na koniec uroczystości w imieniu samorządu uczniowskiego głos zabrał Piotr Wesołowski. Jeszcze raz zapewnił pierwszoklasistów, że serdecznie przyjmują ich do grona uczniów „samochodówki”, a to znaczy, że zawsze mogą liczyć na pomoc swoich starszych kolegów.

Po oficjalnych przemówieniach przewodniczący samorządu uczniowskiego wydał komendę: „Całość baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić!”, sztandar został wyprowadzony z sali.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się na spotkania integracyjne. Spotkania integracyjne klas pierwszych  odbyły się w szkole jak i poza szkołą.