Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Sesja popularnonaukowa pod hasłem „Niepodległa”

W ramach szkolnego programu obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 grudnia 2018 r., w szkole odbyła się sesja popularnonaukowa po hasłem „Niepodległa”. Wzięli w niej uczniowie klas pierwszych technikum samochodowego. Podczas sesji uczniowie klas 1a i 1c zaprezentowali trzy referaty „Ojcowie niepodległości”, „Kształtowanie granic II RP” oraz „Wielcy Polacy II RP”. Wszystkie prezentowane referaty charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i miały ciekawą oprawę wizualna w postaci prezentacji multimedialnych. Celem sesji było  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy uczniów z okresu pierwszych lat niepodległości naszej Ojczyzny oraz upamiętnienie przypadającego w tym roku 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.