Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 

W roku szkolnym 2023/24 planujemy utworzenie następujących oddziałów klas pierwszych:

Technikum Samochodowe (5-letnie):
Oddział Zawód Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
a, b, c, d technik pojazdów samochodowych do wyboru przez kandydata w trakcie rekrutacji: matematyka lub język angielski
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (3-letnia):

ab, bb, cb – mechanik pojazdów samochodowych

db – elektromechanik pojazdów samochodowych


Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia (2-letnia):

ab2 – technik pojazdów samochodowych

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji do klas I Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły Samochodowej  I stopnia od roku szkolnego 2023/2024

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia na rok szkolny 2023/2024

kwestionariusz kandydata – BSS II

podanie o przyjęcie – BSS II

Szczegółowe informacje o Szkole

WAŻNE! Aktualny harmonogram rekrutacji do technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia znajdziesz tutaj.


Informacje o szkole

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie jest szkołą z wieloletnią tradycją. Powstała w latach 1912 – 1914 z inicjatywy lubelskiego przemysłowca i społecznika Stanisława Śliwińskiego jako Szkoła Rzemieślnicza. Głównym fundatorem był Stanisław Syroczyński, jego też imię nosiła szkoła w latach 1914 – 1950 i nosi ponownie od 1994 roku. Burzliwa historia Polski sprawiła, że kilkakrotnie zmieniała się nazwa szkoły i jej siedziba, zawsze jednak była to szkoła techniczna związana z przemysłem maszynowym.

Zespół Szkół Samochodowych jest przodującą w regionie szkołą techniczną o profilu samochodowym. Niniejszy Zespół Szkół tworzą: Technikum Samochodowe, Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia, Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia oraz Szkoła Policealna nr 9.

W trakcie nauki uczniowie technikum i branżowej szkoły zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, obsługi, naprawy pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki samochodowej, a także odbywają bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B.

Osiągnięciami szkoły są dobre i bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach maturalnych  i zawodowych, jak również liczne nagrody i wyróżnienia w konkurach oraz turniejach motoryzacyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu szkoły, w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektrotechniki i elektroniki oraz  diagnostyki samochodowej. Trzy nowe pracownie komputerowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, wyposażone są w komputery włączone do sieci szkolnej (lokalnej) z bezpośrednim dostępem do Internetu. W dwóch bibliotekach znajdują się bogate księgozbiory ze skomputeryzowanymi katalogami oraz centra multimedialne z bezpośrednim dostępem do Internetu. W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody nauczania, m. in. w ramach nauczania rysunku technicznego, wspomagania projektowania części maszyn i kształcenia z przedmiotów kierunkowych wykorzystuje się technologię komputerową.

W szkole działają liczne koła zainteresowań, m. in.: informatyczne, fotograficzne, motoryzacyjne, artystyczne i inne oraz szkolny klub sportowy.

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz w lubelskich firmach samochodowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych, m. in.: działach pomocniczych, napraw samochodów i stacji kontroli pojazdów.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE Kraków przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy z kwalifikacji w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.

Wysoki poziom kadry nauczycielskiej w szkole i w warsztatach szkolnych, dobre wyposażenie szkoły w środki i pomoce dydaktyczne zapewniają naszym uczniom zdobycie wszechstronnego wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Ich kwalifikacje są wysoko oceniane przez pracodawców w naszym regionie, o czym świadczy duża liczba naszych absolwentów zatrudnianych w renomowanych firmach i serwisach samochodowych. Znacząca liczba absolwentów zdobywa indeks wyższych uczelni.