Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 

W roku szkolnym 2020/21 planujemy utworzenie następujących oddziałów klas pierwszych:

Technikum Samochodowe (5-letnie):
Oddział Zawód Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
a, b, c, d technik pojazdów samochodowych Przedmiot do wyboru przez kandydata w trakcie rekrutacji spośród: fizyka, matematyka, język angielski.
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (3-letnia):

ab – mechanik pojazdów samochodowych

bb – elektromechanik pojazdów samochodowych


Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia (2-letnia):

ab2 – technik pojazdów samochodowych

 

Do pobrania:

film promocyjny Szkoły

Zasady rekrutacji do Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia na rok szkolny 2020/2021

WAŻNE!
Aktualny harmonogram rekrutacji do technikum i branżowej szkoły I stopnia znajdziesz tutaj.

Aktualny harmonogram rekrutacji do branżowej szkoły II stopnia znajdziesz tutaj.


Informacje o szkole

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie jest szkołą z wieloletnią tradycją. Powstała w latach 1912 – 1914 z inicjatywy lubelskiego przemysłowca i społecznika Stanisława Śliwińskiego jako Szkoła Rzemieślnicza. Głównym fundatorem był Stanisław Syroczyński, jego też imię nosiła szkoła w latach 1914 – 1950 i nosi ponownie od 1994 roku. Burzliwa historia Polski sprawiła, że kilkakrotnie zmieniała się nazwa szkoły i jej siedziba, zawsze jednak była to szkoła techniczna związana z przemysłem maszynowym.

Zespół Szkół Samochodowych jest przodującą w regionie szkołą techniczną o profilu samochodowym. Niniejszy Zespół Szkół tworzą: Technikum Samochodowe, Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia, Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia oraz Szkoła Policealna nr 9.

W trakcie nauki uczniowie technikum i branżowej szkoły zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, obsługi, naprawy pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki samochodowej, a także odbywają bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B.

Osiągnięciami szkoły są dobre i bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach maturalnych  i zawodowych, jak również liczne nagrody i wyróżnienia w konkurach oraz turniejach motoryzacyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu szkoły, w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektrotechniki i elektroniki oraz  diagnostyki samochodowej. Trzy nowe pracownie komputerowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, wyposażone są w komputery włączone do sieci szkolnej (lokalnej) z bezpośrednim dostępem do Internetu. W dwóch bibliotekach znajdują się bogate księgozbiory ze skomputeryzowanymi katalogami oraz centra multimedialne z bezpośrednim dostępem do Internetu. W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody nauczania, m. in. w ramach nauczania rysunku technicznego, wspomagania projektowania części maszyn i kształcenia z przedmiotów kierunkowych wykorzystuje się technologię komputerową.

W szkole działają liczne koła zainteresowań, m. in.: informatyczne, fotograficzne, motoryzacyjne, artystyczne i inne oraz szkolny klub sportowy.

Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz w lubelskich firmach samochodowych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych, m. in.: działach pomocniczych, napraw samochodów i stacji kontroli pojazdów.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE Kraków przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy z kwalifikacji w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.

Wysoki poziom kadry nauczycielskiej w szkole i w warsztatach szkolnych, dobre wyposażenie szkoły w środki i pomoce dydaktyczne zapewniają naszym uczniom zdobycie wszechstronnego wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Ich kwalifikacje są wysoko oceniane przez pracodawców w naszym regionie, o czym świadczy duża liczba naszych absolwentów zatrudnianych w renomowanych firmach i serwisach samochodowych. Znacząca liczba absolwentów zdobywa indeks wyższych uczelni.