Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Rekolekcje szkolne w Duchu Miłości

W dniach 03 – 05 marca 2020 roku społeczność naszej Szkoły brała udział w Rekolekcjach pod hasłem „Bóg jest miłością”. Cykl dwudniowych spotkań wypełniał sale gimnastyczną po brzegi.
W  tym roku w murach naszej Samochodówki gościliśmy ojców: Juana Carlosa Arayę oraz Ditricka Sangę ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia MISSIONARI DELLA CONSOLATA

Ojcowie przybliżyli nam jedna z największych prawd, że Bóg jest miłością, że każdy z nas jest ważny oraz, że bez miłości nie jesteśmy zdolni tworzyć rzeczywistych i mocnych relacji międzyludzkich.

Czytanie Słowa Bożego, nauka rekolekcyjna, dialog, osobiste świadectwa oraz nauka śpiewu w języku Suahili to tylko niektóre ważne elementy w budowaniu zaufania i relacji, które są podstawą głoszenia żywej wiary. W czasie naszych spotkań w szkole mieliśmy również możliwość „dotknięcia” Afryki (Tanzanii) oraz Ameryki Południowej (Argentyny) dzięki muzyce, zdjęciom oraz przywiezionym przez naszych Gości przedmiotom sztuki lokalnej. W drugim dniu Rekolekcji każdy z nas miał możliwość osobistego spotkania, rozmowy, bądź skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
To ważne, że mimo licznych codziennych obowiązków nie zapominamy o duchowym wymiarze naszego życia, o tym, by karmić się dobrem.

Zwieńczeniem naszych duchowych i intelektualnych zmagań była uroczysta Eucharystia, która najlepiej wyraża nasze przywiązanie do Chrystusa, który był zawsze w centrum naszych wszystkich spotkań i rozmów.

Za przekazywane nam Słowo Ewangelii – które jest Słowem dającym życie… za świadectwo wiary, a nade wszystko za obecność budującą relacje – naszym wspaniałym Gościom z serca składamy ogromne podziękowania.

Oprac. Magdalena Kołtyś