Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Rekolekcje szkolne 2019 „W mocy Bożego Ducha”

W dniach 06-08 marca 2019 roku społeczność szkolna przeżywała swoje rekolekcje. W tym roku gościliśmy ks. dr Macieja Będzińskiego – sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, siostrę Monikę Juszka RMI ze Zgromadzenia Sióstr Klaretynek Misjonarek.

Rekolekcje rozpoczęliśmy dokładnie w dniu, kiedy cały Kościół wchodzi w okres Wielkiego Postu – w środę popielcową. W trakcie Mszy Świętej połączonej z obrzędem posypania głów popiołem wyraziliśmy gotowość, by wejść z pokorą w czas – zarówno trzydniowych rekolekcji, jak również całego Wielkiego Postu. Środowa liturgia była dla nas okazją do pogłębionej modlitwy i refleksji nad kruchością, ale i pięknem ludzkiego życia, do stawiania pytań samemu sobie oraz do wyciszenia, odcięcia się od bodźców, które serwuje nam świat.

Po zakończonej Liturgii wróciliśmy do szkoły, by przez kolejne dni kontynuować nasze spotkania w murach szkoły. Każde ze spotkań rozpoczynała modlitwa wstawiennicza – modliliśmy się za siebie wzajemnie, przyzywaliśmy osoby Ducha Świętego, któremu zawierzyliśmy siebie, nasze rodziny. Następnie mogliśmy wsłuchiwać się w naukę rekolekcyjną.

Pierwszego dnia (6 marca) gościliśmy p. Mariusza Zduńskiego z Warszawy, który podzielił się z nami swoim świadectwem życia i wiary. Pokazał nam wszystkim, że sytuacja nigdy nie jest beznadziejna, że zawsze możemy liczyć na miłość i miłosierdzie Boga. W drugim dniu (7 marca) przybył do nas p. Łukasz Wieczorek z rodziną – żoną Eweliną i dziećmi: Marysią i Janem. „Wieczny” skierował do nas nie tylko świadectwo o swoim nawróceniu, ale również słowo przeplatał muzyką – bowiem od wielu lat tworzy i komponuje w rytmach rap okazując wdzięczność Bogu za dar życia i rodziny i wiary. W ostatnim dniu (8 marca) duchowych zmagań, który był jednocześnie podsumowaniem rekolekcji, wysłuchaliśmy konferencji ks. Macieja Będzińskiego na temat mechanizmu działania Złego oraz wyzwoleńczej mocy Chrystusa. Bo „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31).

Zachęceni i umocnieni Słowem Bożym mieliśmy również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, bądź zwyczajnie porozmawiać.

Rekolekcje szkolne były niewątpliwie dla nas dobrym czasem przygotowania się do najważniejszej dla wszystkich chrześcijan Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Naszym Gościom – ks. Maciejowi Będzińskiemu, s. Monice Juszka, p. Mariuszowi Zduńskiemu, p. Łukaszowi Wieczorkowi z rodziną składamy serdeczne podziękowania za wygłoszone słowo Boże oraz za osobiste świadectwo.

Oprac. Magdalena Kołtyś

Leave Comment