Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki  na rzecz Rady Rodziców wynosi 80 zł. Wpłaty można uiszczać w kasie w nowym budynku diagnostyki (I piętro) w godzinach 8:00-14.00 lub przelewem na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych
im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
al. Długosza 10A

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie 94 8187 0004 5013 0240 3513 0001 (Na potwierdzeniu wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Z poważaniem
Rada Rodziców