Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przygotowujemy uczniów do zawodu z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej oraz nowych technologii

Przygotowujemy uczniów do zawodu z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej oraz nowych technologii – realizujemy cykle szkoleń dla nauczycieli zawodowców, które rozpoczęte były jeszcze w 2019 roku oraz kontynuowane w latach 2020, 2021, 2022. W czerwcu 2022 roku szkolenia dla nauczycieli były bardzo mocno zintensyfikowane i zakończą się z końcem sierpnia. Jeszcze nie zakończyły się poprzednie działania, a już myślimy o nowych.

Rozwijamy nieustanie wprowadzanie nowych technologii napraw, zrealizowaliśmy i nadal realizujemy zakupy nowoczesnego bardzo drogiego wyposażenia, którego nie posiadają inne warsztaty.

Mamy coraz bardziej wyspecjalizowaną, świetnie przygotowaną kadrę nauczycielską do nauczanych zawodów, a mimo wszystko nie próżnujemy i już planujemy organizować następne szkolenia które odbędą się pod koniec sierpnia 2022 roku oraz w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz świetnym prowadzącym szkolenia techniczne śmiało można powiedzieć, że szkoła rozwija się, a młodzież chętnie do niej uczęszcza. W rozmowach z uczniami oraz ich rodzicami słychać opinie, że widzą wysoki poziom Szkoły oraz zmieniające się wyposażenie Warsztatów Szkoły. Między innymi takie działania powodują, że młodzież chętnie przychodzą do niej rozwijają się zdobywają zawód. W czasie jej trwania, uczniowie wykonują szereg zadań, ćwiczeń w ramach usług świadczonych naszym klientom oraz ciągle to udoskonala. Szkolenia kadry nauczycielskiej mają również na celu uświadomić dynamiczny rozwój nowych technologii, nowych sposobów diagnozowania oraz naprawy. Chcemy, aby młody człowiek widział oraz mógł wykorzystać najnowsze technologii do obsługi naprawy pojazdów jeżdżących po naszych ulicach. Należy przy tym pamiętać, że trudno jest bez dobrze ugruntowanej wiedzy teoretycznej przystąpić do diagnozowania oraz wykonać naprawę.

K. Mróz