Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców z rodzicami/opiekunami uczniów w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00