Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców z rodzicami/opiekunami uczniów w dniu 25 maja b.r. (czwartek) o godz. 16.30