Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców z rodzicami/opiekunami uczniów klas II-V w dniu 21 listopada 2023r. (wtorek) o godz. 17.00