Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców z rodzicami/opiekunami uczniów w dniu 12 września 2023r. (wtorek) o godz. 17.00