Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców klas pierwszych z rodzicami/opiekunami uczniów w dniu 7 września 2022r. (środa)