Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania wychowawców klas pierwszych z rodzicami/opiekunami uczniów w dniu 6 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00