Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania i konsultacje rodziców z nauczycielami w dn. 17.12.19 r.