Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekt UMCS w Lublinie „Nauczyciel na miarę XXI wieku” w Samochodówce

Nasza szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Humanistycznym UMCS w Lublinie, który realizuje grant „Nauczyciel na miarę XXI wieku”. W projekcie tym uczestniczą nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkole branżowej I stopnia i technikum. Panie: Anna Ausz, Iwona Blicharz, Justyna Ujma i Renata Włodarczyk dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami ze studentami Wydziału Humanistycznego, którzy odbywają praktyki psychologiczno-pedagogiczne.

Projekt realizowany będzie od stycznia do czerwca 2020 roku, a uczestniczyć w nim będzie ok. 50 studentów z różnych kierunków humanistycznych. Studenci mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o współczesnej szkole i pracy nauczyciela, a wprowadzenie innowacyjnych metod pedagogicznych, czy zastosowanie narzędzi cyfrowych pozwoli przygotować nowoczesny model kształcenia studentów. Zdobycie szerszej wiedzy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzenie sobie z problemami wychowawczymi występującymi w szkole to kolejne cele studenckich praktyk.

Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie korzyści młodym adeptom zawodu i będzie kontynuowana w przyszłości.

AA