Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekt „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”

15 uczniów klas trzecich technikum (10 uczniów z klasy 3b i 5 z klasy 3d) wraz z opiekunem Justyną Stolarek bierze udział w pierwszej edycji Projektu pt. „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim UMCS a Urzędem Miasta Lublin.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej w ramach III misji uczelni do 31.12.2021 roku.

Projekt zakłada realizację zajęć w ramach następujących obszarów tematycznych:

BLOK A (zajęcia realizowane na Wydziale Prawa i Administracji UMCS)

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 2. Ochrona własności intelektualnej w UE
 3. Ogólna problematyka funkcjonowania UE
 4. Swobody rynku wewnętrznego w UE

BLOK B (zajęcia realizowane na Wydziale Politologii UMCS)

 1. Mobilność zawodowa w UE
 2. Przedsiębiorczość w UE
 3. Środowisko edukacyjne w UE
 4. Aktywność społeczna w UE

Dla Uczestników z naszej szkoły przewidziano 2 dni zajęć z tematów:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 2. Ochrona własności intelektualnej w UE
 3. Środowisko edukacyjne w UE