Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekt „Być jak prezydent”

Uczniowie ZSS zostali zaproszeni do udziału w projekcie Radia Lublin skierowanym do młodzieży, która z uwagi na wiek będzie mogła po raz pierwszy oddać swój głos w wyborach prezydenckich. Spotkanie organizacyjne w siedzibie radia przybliżyło uczestnikom założenia konkursu oraz dostarczyło cennej wiedzy o kompetencjach Prezydenta RP (forma wywiadu przeprowadzonego z prof. Wojciechem Orłowskim – Kierownikiem katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS) i prawie wyborczym, aktach prawnych związanych z wyborami (wypowiedź eksperta – Pana Daniela Drzazgi – przedstawiciela Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie).

29 kwietnia 2015 roku w Polskim Radiu Lublin odbył się drugi etap projektu złożony z krótkiej prezentacji kandydata na urząd prezydenta i quizu zawierającego pytania odnoszące się do wcześniej omawianych zagadnień prawnych. Naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół w składzie: Kornel Foks (kandydat), Damian Gańko, Daniel Niedziela (sztab wyborczy), zaś obecna na widowni klasa III A dopingowała kolegów w działaniu.
Uczniowie przygotowali plakaty wyborcze, balony oraz ulotki zawierające program kandydata.

Na koniec otrzymaliśmy podziękowania za udział w projekcie, upominki od Radia Lublin. Mimo, że nasz kandydat prezydentem nie został, to uznajemy uczestnictwo w przedsięwzięciu za ciekawe doświadczenie uświadamiające młodym ludziom, jak ważną sprawą jest dokonywanie właściwych i przemyślanych  wyborów, zwłaszcza tych, które decydować będą o sytuacji całego społeczeństwa.