Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekty, programy edukacyjne, przedsięwzięcia, akcje i akcje charytatywne realizowane w Zespole Szkół Samochodowych:

2022/2023

 1. Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”, 1c i 2b w Areszcie Śledczym w Lublinie w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”
 2. Dzień Bezpiecznego Internetu DBI2023 – akcja Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 3. Akcja pt. „Światło z Lublina” – zbiórka świec dla mieszkańców Ukrainy, podziękowanie za udział w akcji
 4. Podziękowanie za udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaDoHymnu
 5. Akcje: Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaDoHymnu oraz Biura Programu „Niepodległa”#niepodlegladohymnu.
 6. Podziękowanie za reprezentowanie  Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin XVI kadencji
 7. #SzkołaPamięta – akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, podziękowanie za udział w akcji.
 8. Ogólnopolski program „Profilaktyka czerniaka”organizowany przez Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
 9. XXVII Współzawodnictwo Sportowe Szkół miasta Lublin w piłce siatkowej chłopców – Licealiada
 10. Program szkoleniowy „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym” Stowarzyszenia Mentalnie Równi na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki – udział nauczycieli w szkoleniach
 11. Program Szkół Partnerskich UMCS – ZSS jako szkoła partnerska UMCS
 12. Akcja „Święty Krzysztof” przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem/Organizacją na Rzecz Misyjnych Środków Transportu MIVA Polska, Nasza Szkoła – Szkołą z MISJĄ
 13. Adopcja na odległość,
 14. Kwiaty pod pomnikami, nad którymi Nasza Szkoła sprawuje opiekę – Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Obywatelska) i Obrońców Lublina we wrześniu 1939 r. (ul. Tomasza Zana).

Archiwum:

2021/2022

 1. RAZEM DLA UKRAINY
 2. „Poznaj Lublin z przewodnikiem”
 3. Przeziębienie, a może COVID-19? – przewodnik NFZ
 4. Rozlicz PIT w Lublinie
 5. „Zima w mieście 2022”
 6. „Razem na Święta” – akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, podziękowanie za udział w akcji
 7. Obchody Centralne Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych organizowane przez MIVA Polska przy współpracy ZSS
 8. Akcja promowania czytelnictwa „Czytaj PL – akcja nie z tej ziemi”
 9. XIV edycja Podziel się Zdrowiem pod hasłem „Dobro uskrzydla”
 10. Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, podziękowanie za udział a akcji.
 11. Akcja zima – Chcesz bezpiecznie dojechać do celu – sprawdź samochód przed zimą
 12. #SzkołaDoHymnu” 2021 – akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, podziękowanie za udział w akcji
 13. XVII Lubelski Festiwal Nauki – Debata „Pojazdy elektryczne za i przeciw”
 14. „Twoje dane – Twoja sprawa” – Ogólnopolski Program Edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szkolenie online dla szkolnych koordynatorów programu, webinarium „Twoje dane i sztuczna inteligencja”
 15. BohaterON – włącz historię! – projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, podsumowanie realizacji programu
 16. Adopcja serca – podziękowanie za udział w akcji w roku szkolnym 2021/2022 – „adopcję” Nguele Samy z misji Nguelemendouka
 17. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2021/2022”
 18. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej – projekt realizowany w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-2002/20 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 30.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 19. Projekt edukacyjny MEiN „Poznaj Polskę”: wycieczka uczniów z klas Technikum Samochodowego, wycieczka uczniów z klas Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia
 20. TYDZIEŃ WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI pt. „Budowanie odporności psychicznej dzieci” – udział w wydarzeniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 21. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin XVI kadencji

2020/2021

 1. „Nauczyciel na miarę XXI wieku” – projekt w ramach programu operacyjnego UMCS „Wiedza- Edukacja- Rozwój” 
 2. „Szkoła do hymnu” – ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podziękowanie za udział w akcji.
 3. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
 4. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2020/2021”, podziękowanie za udział w akcji.
 5. Młodzieżowa Rada Miasta XV Kadencji
 6. Programu edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Problemy prawa? – prosta sprawa”
 7. „Adopcja na odległość”
 8. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020,
 9. #Pamiętamy po raz kolejny – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 10. Bądźmy #RazemNaŚwięta! – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej
 11. #mojaflaga – 2 maja wywieś flagę!, wydarzenie na Fb
 12. XIII edycja akcji Podziel się zdrowiem – „Pozytywną energię mam we krwi”

2019/2020

 1. Projekt „Nauczyciel na miarę XXI wieku” realizowany przez UMCS w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 2. Projekt „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” – projekt realizowany przez UMCS we współpracy z Gminą Lublin w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 3. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”
 4. „Szkoła do hymnu” – ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 5. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2019/2020”
 6. Młodzieżowa Rada Miasta XIV Kadencji
 7. „Twój dar serca dla hospicjum”
 8. Słodycze dla wychowanków Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
 9. Bądźmy #RazemNaŚwięta! – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, podziękowanie za udział w akcji
 10. „Adopcja na odległość”
 11. „Szkoła pamięta” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej – pamiętamy o zmarłych pracownikach Szkołyznicze pod pomnikami – Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Obywatelska) i Obrońcom Lublina we wrześniu 1939 r. (ul. Tomasza Zana)listopad – miesiąc pamięcipodziękowanie za udział w akcji
 12. IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera, podsumowanie akcji
 13. Poszukiwany Ambasador Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości
 14. Rządowy programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

2018/2019

 1. Spotkania w ramach projektu „Książka z plecaka”
 2. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 3. Młodzieżowa Rada Miasta XIII Kadencji
 4. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2018/2019”. Podsumowanie realizacji programu.
 5. Projekt „Młode Kadry”
 6. Projekt „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów  i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”
 7. Biznes Lubelskie z Klasą – konferencja dla młodzieży
 8. Konferencja podsumowująca projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”
 9. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

2017/2018

 1. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”
 2. Program rządowy „Dobry start”
 3. Projekt „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów  i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”
 4. Projekt „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie”
 5. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 7. Projekt „Młode Kadry”
 8. Młodzieżowa Rada Miasta XII Kadencji
 9. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Akcje i akcje charytatywne:

2018/2019

 1. Festiwal „Miasto poezji 2019” w Samochodówce
 2. Dzień z Moniuszką w ZSS
 3. Szlachetna Paczka
 4. Program artystyczny pt. Strofy o ojczyźnie w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
 5. Akcja #RekordDlaNiepodległej
 6. Słodycze dla wychowanków Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
 7. VIII edycja akcji „Podziel się zdrowiem” – pozytywną energię mam we krwi
 8. Opieka nad pomnikami
 9. Adopcja serca

2017/2018

Projekty i programy:

 1. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 2. Projekt „Młode Kadry”
 3. Projekt „Być jak prezydent”
 4. Projekt edukacyjny „Świecimy przykładem”
 5. Program edukacyjny „Włącz się. Młodzi i media”
 6. Projekt „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”
 7. Projekt „Już wiem. Będę inżynierem”
 8. Projekt „Moja szansa-mój ECDL”
 9. Projekt „Pracownie internetowe dla szkół w 2007r.”

Akcje charytatywne:

 1. „Zbieramy nakrętki” – Zakręć się na pomaganie
 2. Zbiórka niepotrzebnych okularów korekcyjnych w ramach akcji „Lekarze Bez Granic”.
 3. „Książka pod choinkę”
 4. Akcja krwiodawstwa