Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekty i programy edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Samochodowych:

2021/2022

 1.  XVII Lubelski Festiwal Nauki – Debata „Pojazdy elektryczne za i przeciw”
 2. Twoje dane – twoja sprawa – Ogólnopolski Program Edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. BohaterON – włącz historię! – projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki
 4. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2021/2022”
 5. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej – projekt realizowany w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-2002/20 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 30.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Projekcie edukacyjny MEiN „Poznaj Polskę”

Przedsięwzięcia i akcje charytatywne:

2021/2022

 1. Akcja zima – Chcesz bezpiecznie dojechać do celu – sprawdź samochód przed zimą
 2. Adopcja serca – podziękowanie za udział w akcji w roku szkolnym 2021/2022 – „adopcję” Nguele Samy z misji Nguelemendouka
 3. TYDZIEŃ WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI pt. „Budowanie odporności psychicznej dzieci” – udział w wydarzeniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Archiwum:

Projekty i programy edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Samochodowych:

2020/2021

 1. „Nauczyciel na miarę XXI wieku” – projekt w ramach programu operacyjnego UMCS „Wiedza- Edukacja- Rozwój” 
 2. „Szkoła do hymnu” – ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podziękowanie za udział w akcji.
 3. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
 4. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2020/2021”
 5. Młodzieżowa Rada Miasta XV Kadencji
 6. Programu edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Problemy prawa? – prosta sprawa”

Przedsięwzięcia i akcje charytatywne:

2020/2021

 1. „Adopcja na odległość”
 2. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020,
 3. #Pamiętamy po raz kolejny – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 4. Bądźmy #RazemNaŚwięta! – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej
 5. #mojaflaga – 2 maja wywieś flagę!, wydarzenie na Fb
 6. XIII edycja akcji Podziel się zdrowiem – „Pozytywną energię mam we krwi”

Projekty i programy edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Samochodowych:

2019/2020

 1. Projekt „Nauczyciel na miarę XXI wieku” realizowany przez UMCS w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 2. Projekt „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” – projekt realizowany przez UMCS we współpracy z Gminą Lublin w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 3. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”
 4. „Szkoła do hymnu” – ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 5. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2019/2020”
 6. Młodzieżowa Rada Miasta XIV Kadencji

Przedsięwzięcia i akcje charytatywne:

2019/2020

 1. „Twój dar serca dla hospicjum”
 2. Słodycze dla wychowanków Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
 3. Bądźmy #RazemNaŚwięta! – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, podziękowanie za udział w akcji
 4. „Adopcja na odległość”
 5. „Szkoła pamięta” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej – pamiętamy o zmarłych pracownikach Szkołyznicze pod pomnikami – Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Obywatelska) i Obrońcom Lublina we wrześniu 1939 r. (ul. Tomasza Zana)listopad – miesiąc pamięcipodziękowanie za udział w akcji
 6. IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera, podsumowanie akcji
 7. Poszukiwany Ambasador Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości
 8. Rządowy programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Projekty i programy edukacyjne

2018/2019

 1. Spotkania w ramach projektu „Książka z plecaka”
 2. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 3. Młodzieżowa Rada Miasta XIII Kadencji
 4. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa – edycja 2018/2019”. Podsumowanie realizacji programu.
 5. Projekt „Młode Kadry”
 6. Projekt „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów  i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”
 7. Biznes Lubelskie z Klasą – konferencja dla młodzieży
 8. Konferencja podsumowująca projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”
 9. Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

2017/2018

 1. Program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”
 2. Program rządowy „Dobry start”
 3. Projekt „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów  i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”
 4. Projekt „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie”
 5. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 7. Projekt „Młode Kadry”
 8. Młodzieżowa Rada Miasta XII Kadencji
 9. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Akcje i akcje charytatywne:

2018/2019

 1. Festiwal „Miasto poezji 2019” w Samochodówce
 2. Dzień z Moniuszką w ZSS
 3. Szlachetna Paczka
 4. Program artystyczny pt. Strofy o ojczyźnie w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
 5. Akcja #RekordDlaNiepodległej
 6. Słodycze dla wychowanków Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
 7. VIII edycja akcji „Podziel się zdrowiem” – pozytywną energię mam we krwi
 8. Opieka nad pomnikami
 9. Adopcja serca

2017/2018

Projekty i programy:

 1. Program stypendialny dla uczniów „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”
 2. Projekt „Młode Kadry”
 3. Projekt „Być jak prezydent”
 4. Projekt edukacyjny „Świecimy przykładem”
 5. Program edukacyjny „Włącz się. Młodzi i media”
 6. Projekt „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”
 7. Projekt „Już wiem. Będę inżynierem”
 8. Projekt „Moja szansa-mój ECDL”
 9. Projekt „Pracownie internetowe dla szkół w 2007r.”

Akcje charytatywne:

 1. „Zbieramy nakrętki” – Zakręć się na pomaganie
 2. Zbiórka niepotrzebnych okularów korekcyjnych w ramach akcji „Lekarze Bez Granic”.
 3. „Książka pod choinkę”
 4. Akcja krwiodawstwa