Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program szkoleniowy „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym” w ZSS

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw problemom, zgłosiła chęć udziału w programie szkoleniowym „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym” proponowanym przez Stowarzyszenie Mentalnie Równi na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Chętni nauczyciele w najbliższym czasie wezmą udział w warsztatach o tej tematyce.

Problem zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jest problemem, który nabrał na sile w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwsze niepokojące sygnały zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży pojawiają się czasem niezauważalnie i dla rodziców i dla nauczycieli. Dodatkowo wielu ludzi zostało dotkniętych kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie, duża ilość  dzieci została włączona też do polskich placówek edukacyjnych. Oprócz barier kulturowych i komunikacyjnych z pełną siłą uwidoczniły się problemy związane m.in. z występowaniem zespołu stresu pourazowego wśród dzieci i młodzieży uchodźczej.

Stowarzyszenie Mentalnie Równi na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki adresuje problem, dając możliwość uczestniczenia w interaktywnych warsztatach mających na celu zwiększenie wiedzy nauczycieli oraz rodziców dotyczącej rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wynikających ze stresu pourazowego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zapoznania z procedurami interwencji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia a także informacjami dotyczącymi wsparcia świadczonego przez placówki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.