Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program edukacyjny „Włącz się. Młodzi i media”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym „Włącz się. Młodzi i media”. To wspólny program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Evens, który realizowany jest od 2012 roku. Jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych dzieci i dorosłych. W ramach programu Włącz się. Młodzi i media przygotowane zostały wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania tradycyjnych i nowych mediów na zajęciach.

W ramach programu Włącz się uczniowie poznają język mediów, wyszukują i analizują przekazy w internecie, prasie, radiu, telewizji. Uczą się krytycznego i świadomego odbioru treści, poznają strategie (i tricki) nadawców, uczą się „filtrować” informacje i obrazy, które do nich docierają. Próbują odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach społecznościowych, a wreszcie – tworzą własne materiały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych.

Celem działań podejmowanych przez CEO i Fundację Evens w obszarze edukacji medialnej jest:

  • podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,
  • uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi,
  • zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.