Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy (PIPCIOP)

W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła przystąpiła do realizacji ww. programu.  Koordynatorami programu są: Jan Ustymiuk i Justyna Stolarek.

Dodatkowo w ramach programu realizowany jest konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” dla wszystkich uczniów. Etap szkolny konkursu odbędzie się do 25 listopada 2017 r. 2 najlepszych uczniów ze szkoły będzie reprezentowało szkołę na etapie regionalnym. Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do zgłoszenia się do koordynatorów programu.

Więcej informacji: PIP, CIOP, PIP – Lublin

Justyna Stolarek