Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Próbna ewakuacja z budynków ZSS

24 października w trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły odbyła się próbna ewakuacja, której celem było przygotowanie pracowników i użytkowników budynku do sytuacji awaryjnych – prawidłowego reagowania, zachowania się podczas akcji ewakuacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Ł.M.