Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Próbna ewakuacja w ZSS

29 października 2019 r. w ZSS odbyła się próbna ewakuacja z budynków Szkoły.