Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

POZNAJEMY LUBLIN …NIETYPOWO

24 maja klasy 1C i 2AZ wybrały się do Muzeum Wsi Lubelskiej, aby bliżej poznać elementy kultury materialnej i duchowej Lubelszczyzny. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych:

Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i decorum Budujemy Lublin  – zajęcia prowadzone na wystawie czasowej Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX i 1 poł. XX w. 

W czasie warsztatów poznawaliśmy wiele aspektów życia codziennego średniozamożnej rodziny ziemiańskiej (organizacja pracy, rozrywki, zainteresowania domowników, przedmioty domowe, podejmowanie gości). Uczestnicy w krótkich scenkach dramowych mogli znaleźć się w roli dziedzica, kwestarza zabiegającego o datki na remont świątyni czy…uczestniczek kursu poświęconego dbałości o czystość i higienę w chatach wiejskich. Wędrówka po kolejnych pomieszczeniach dworu z Żyrzyna wiązała się także z rozpoznawaniem elementów świadczących o dbałości właścicieli o kultywowanie tradycji przodków oraz potwierdzających patriotyzm mieszkańców domu.

Uczniowie przekonali się także z jakich materiałów, surowców wykonywane były przedmioty użytkowe, odzież, sprzęty stanowiące wyposażenie wnętrz, dowiedzieli się, jak kiedyś wyglądały żelazka, w jaki sposób sklepikarze oszukiwali swoich klientów, aby osiągnąć zysk … Ciekawostek tego rodzaju usłyszeliśmy wiele. Wycieczka pozwoliła nam w trochę inny, ale jakże interesujący sposób spojrzeć na kulturę i historię naszego regionu.

K.D.