Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pożegnanie tegorocznych absolwentów Technikum Samochodowego

27 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów Technikum Samochodowego.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu Polski. Następnie Pan Dyrektor podsumował 4 lata spęczone przez absolwentów w Naszej szkole – wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, sukcesy i zaangażowanie w życie szkoły. Najlepsi uczniowie  otrzymali nagrody i dyplomy.  W uroczystości wzięli również udział rodzice wyróżnionych absolwentów.

W dalszej części uroczystości uczniowie kończący szkołę złożyli kwiaty na ręce Dyrekcji, kierownictwa warsztatów oraz wychowawców dziękując za ich trud związany z kształceniem i wychowaniem młodzieży. Część oficjalna została zakończona przekazaniem Sztandaru Szkoły klasom trzecim.

Po uroczystości, miały miejsce spotkania wychowawców z absolwentami w salach lekcyjnych, podczas których nasi uczniowie otrzymali świadectwa ukończenie szkoły.

Wszystkim absolwentom życzymy zdania matury oraz realizacji planów związanych z życiem osobistym i zawodowym.

M.G.