Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pożegnanie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej

„Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym”

Giordano Bruno

23 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów ZSZ Nr 9. Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem okolicznościowe przemówienie wygłosił Dyrektor Ryszard Morawski, podsumowując wyniki w nauce, oceny z zachowania oraz osiągnięcia w przedmiotach zgodnych z obranym profilem kształcenia. Najlepsi uczniowie i laureaci konkursów motoryzacyjnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Rodzice i reprezentant absolwentów ZSZ serdecznie podziękowali Dyrekcji, kierownictwu warsztatów szkolnych i całemu Gronu Pedagogicznemu za zaangażowanie
w przekazywanie wiedzy i wpajanie młodym ludziom zasad dobrego wychowania. Jak zauważyli przemawiający wartość odebranej nauki, nie tylko książkowej, człowiek docenia w pełni, kiedy staje się dorosły i odpowiedzialny za los własny i swoich najbliższych.

Zakończeniem oficjalnego spotkania były pamiątkowe zdjęcia zespołów klasowych.

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy spełniania marzeń w sferze zawodowej i osobistej, dziękujemy także za to, że przez trzy lata uczestniczyliście
w tworzeniu wspólnej historii Szkoły.

K.D