Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„Pokazy z fizyki” dla klas pierwszych technikum

5 grudnia zostały zorganizowane „Pokazy z fizyki” dla klas pierwszych technikum. Odbyły się dwie dwugodzinne sesje podczas których p. J. Warakomski i p. W. Niezabitowski zaprezentowali zebranym uczniom doświadczenia i pokazy z różnych działów fizyki. Były to doświadczenia pokazujące fizykę trochę z innej strony niż na normalnych lekcjach przedmiotowych. Podczas pokazów, niejako przy okazji, potwierdzony został fakt, że nasi uczniowie słyszą dźwięki w dość szerokim zakresie częstotliwości i są bardzo ruchliwi pod napięciem. Duża grupa uczniów podpisała się pod zakazem stosowania w naszym życiu bardzo niebezpiecznego związku chemicznego DHMO (monotlenek diwodoru) wykazując się bardzo społeczną postawą.