Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Podsumowanie programu Kultura Bezpieczeństwa – edycja 2018/2019

W dniu 11 października 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa – edycja 2018/2019”.

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

Z roku na rok odnotowuje się wzrastające zainteresowanie programem: liczba nauczycieli i szkół zaangażowanych we współpracę przy jego realizacji jest najwyższa od momentu jego rozpoczęcia.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole program był realizowany przez 10 nauczycieli, którzy przeprowadzili lekcje na tematy związane z bezpieczna pracą.