Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Podsumowanie programu „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2017/2018

„Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów od 2006 roku.

15 września 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 20107/2018. Każdy z uczestników programu uzyskał świadectwo uczestnictwa, natomiast na ręce Dyrektorów zostało przekazane podziękowanie za udział Szkoły w programie.

Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z kuratoriami oświaty i zainteresowanymi szkołami ponadgimnazjalnymi, samorządami oraz partnerami społecznymi. Nauczyciele, którzy zgłaszają gotowość udziału w programie, objęci są szkoleniami Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” korzystają z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie zajęć przez inspektorów pracy i innych pracowników PIP.