Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Dla maturzystów:

Wnioski dotyczące dofinansowania do wypoczynku dla pracowników i emerytów (rok 2023):

1. dla pracowników

2. dla emerytowanych pracowników pedagogicznych

3. dla emerytowanych pracowników niepedagogicznych


Dla uczniów i rodziców:
  • wniosek o duplikat legitymacjiopłata skarbowa w wysokości 9,oo zł  (Rozporządzenie MEN z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – Dz. U. z 2017 r. poz 170) za legalizację dokumentu (duplikatu legitymacji) może być wyłącznie dokonywana na konto PEKAO S.A. Lublin 15 1240 1503 1111 0010 0168 6253. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu oraz jakiego dokumentu dotyczy opłata.
  • wniosek o duplikat świadectwa – opłata skarbowa w wysokości 26,oo zł  (Rozporządzenie MEN z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – Dz. U. z 2017 r. poz 170) za legalizację dokumentu (duplikatu świadectwa) może być wyłącznie dokonywana na konto PEKAO S.A. Lublin 15 1240 1503 1111 0010 0168 6253. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu oraz jakiego dokumentu dotyczy opłata.
  • wniosek o zwolnienie z zajęć wf (dla niepełnoletniej uczennicy)
  • wniosek o zwolnienie z zajęć wf (dla niepełnoletniego ucznia)
  • wniosek o zwolnienie z zajęć w-f (dla pełnoletniej uczennicy)
  • wniosek o zwolnienie z zajęć wf (dla pełnoletniego ucznia)