Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pierwszy etap konkursu Young Car Mechanic 2020

Poniżej znajduje się link otwarty z dostępem do testu – PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU:

http://testy.intercars.com.pl/ankieta/500584/young-car-mechanic-2020-etap-1.html

W związku z tym, że link jest otwarty, ocenie podlega TYLKO pierwsze rozwiązanie wykonane przez danego ucznia. Oceniana jest poprawność udzielonej odpowiedzi i czas wykonania testu. Test można rozwiązać przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu z systemem ANDROID.

UWAGA:

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem testu:

  • po kliknięciu linku, uczestnik zostaje przeniesiony na stronę rejestracyjną. Należy wpisać imię, nazwisko, adres e-mail,  z listy rozwijanej wybrać swoją placówkę, dodatkowo wpisać klasę, do której uczęszcza uczestnik. Po kliknięciu „Dalej” uczestnik zostaje przeniesiony na stronę z testem,
  • test  składa się z 45 losowo przydzielonych pytań,
  • do każdego pytania zamieszczono po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
  • za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt,
  • czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na wszystkie 45 pytań to 45 minut,
  • wymagana jest odpowiedź na każde pytanie,
  • nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania,
  •  po zakończeniu testu wyświetla się wynik uzyskany przez uczestnika.

Etap pierwszy Konkursu Young Car Mechanic 2020 zakończy się do dnia 29 lutego 2020 r.