Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVI kadencji

W dniu 22 listopada 2021 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVI kadencji, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie W pierwszym spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin uczestniczył nasz przedstawiciel – Bartłomiej Socha  z klasy 2c wraz z opiekunem – p. Małgorzatą Goławską.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin jest reprezentacją uczniów szkół z  naszego miasta, do której przedstawiciele wybierani są  na roczną kadencję. Celem rady jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodych ludzi, a także reprezentowanie spraw młodzieży wobec różnych instytucji. Rada ma kształtować  postawy demokratyczne i obywatelskie.

https://pl-pl.facebook.com/MRMLublin