Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

13.10.2018 r. maturzyści ZSS wraz z pocztem sztandarowym wyruszyli o godz. 5.00  na pielgrzymi szlak przed tron Pani Jasnogórskiej. Była to 34 pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę pod hasłem „W mocy Bożego Ducha ”.

Program pielgrzymki obejmował Drogę Krzyżową, godzinę ewangelizacji, Mszę Świętą z aktem zawierzenia maturzystów opiece Matki Bożej i naturalnie modlitwa przed obrazem Maryi, a także zwiedzanie Jasnej Góry.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp. Mieczysław Cisło wraz  z Dyrektorem Wydziału  ds. Wychowania Katolickiego ks. dr Krzysztofem Gałanem, wizytatorem dr Pawłem Hodorkiem i innymi duszpasterzami. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagą, by każdy z nas odważnie potrafił zawierzyć swoje dziś i jutro Maryi. Zawierzyć egzamin dojrzałości, swoją teraźniejszość, przyszłość, codzienne wybory, swoje powołanie do małżeństwa, kapłaństwa, rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

Pełni entuzjazmu i niezapomnianych przeżyć wróciliśmy do Lublina. Nasze serca przepełnia radość, siła dająca nam pewność, że damy radę odpowiedzialnie przy pomocy Maryi jej opiece i błogosławieństwie odważnie wyruszyć w dorosłe życie.

                                                                                                                                                                                                                                                            Grażyna Flis