Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pamiętamy o zmarłych pracownikach szkoły

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą”

Ks. Jan Twardowski

Listopad to miesiąc pamięci i modlitwy za zmarłych. W szczególny sposób wspominamy naszych bliskich i tych zmarłych, którzy swoim ziemskim życiem przyczynili się w jakikolwiek sposób do naszego wszechstronnego rozwoju. Zasługują oni na szczególny szacunek, pamięć i wdzięczność. Wyrazem takiej wdzięczności, jak co roku, przed Świętem Zmarłych są odwiedziny cmentarzy przy ulicy Lipowej i Drodze Męczenników Majdanka, gdzie uczniowie zapalają znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

W tym roku Cmentarz Komunalny Majdanek odwiedziła klasa 4c z wychowawczynią J. Stolarek, natomiast cmentarz przy ul. Lipowej klasa 1ap z wychowawczynią R. Włodarczyk.

Działaniem tym włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia dla placówki.

„Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności” – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji.