Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Rok szkolny 2022/2023


Archiwum

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016
 Rok szkolny 2014/2015
 Rok szkolny 2013/2014
 • I i II miejsce drużynowo oraz I i II miejsce indywidualnie w Lublinie i powiecie lubelskim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
 • Tytuł laureata okręgowego dla ucznia Technikum Samochodowego w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
 • II miejsce ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowe nr 9 w Lublinie w XX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej
 • II miejsce zespołu uczniów Technikum Samochodowego w Lublinie w III Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w kategorii Młody Mechanik
 • Finaliści II Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników na Targach MECATECH we Wrocławiu
 Rok szkolny 2012/2013
 • I miejsce drużyny z Zespołu Szkół  Samochodowych w Lublinie w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, uczniowie naszej szkoły zajęli także w klasyfikacji indywidualnej trzy pierwsze miejsca.
 • IV miejsce w dziewiętnastym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2012”
 • IV miejsce drużyny reprezentującej ZSS i 7 miejsce w rywalizacji indywidualnej w Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym
Rok szkolny 2011/2012
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia Technikum Samochodowego za rok szkolny 2010/2011
 • I miejsce Zespołu Szkół Samochodowych im St. Syroczyńskiego w Lublinie w rankingu szkół nauki jazdy kat B
 • I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2011”
 • Tytuły 2 laureatów okręgowych w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości dla uczniów Technikum Samochodowego
 • I miejsce w XVIII Ogólnopolskim  Turnieju Wiedzy Samochodowej
 • I miejsce na szczeblu powiatowym drużyny Technikum Samochodowego w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
 • II miejsce na szczeblu powiatowym drużyny Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
 Rok szkolny 2007/2008
 • I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Motoryzacyjnym Poznań 2008