Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B Wynalazczość

W dniu 23 maja 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Borkowski, Katarzyna Szczepańska i Piotr Wesołowski.